Tato různá seskupení a společenství buď o registraci neusilují, a nebo nejsou schopna splnit podmínky, které ministerstvo stanovilo. Nazýváme je proto obvykle sektami.

Jaké jsou charakteristické rysy sekty?

Obecně se hovoří o fanatismu, nesnášenlivosti, odříkání, hledání klidu a prostoty, slučování neslučitelných myšlenek a tezí, sveřeposti, exaltovanosti (vzrušenost a opojenost sektou), víře ve své spasitelství, ochotě obětovat svět, obchodu se strachem a dalších. Sekty skutečně žijí vírou ve své spasitelské poslání. To lze označit jako mesianismus. Tvrdí, že pouze jejich prostřednictvím je možné dostat se k pravdě, dát životu smysl a napravit svět. Mají »recept« na řešení všech lidských problémů a klíč k otevření říše dobra a štěstí.

Proč nejsou uznáni?

To, proč nejsou uznáni ministerstvem kultury, v žádném případě nemá nic společného s jejich obsahem, ale s tím, zda jsou učení a rituály těchto společenstev v souladu se zákony ČR. Jak se ale neztratit v době, která nabízí přehršel těch »jedině správných« duchovních cest a zaručeně pravých proroků? Jednou z možností jak »nenaletět« je tedy vybírat z prověřených.

Vzhled může mást

Další skutečností, které je třeba si všímat, může být to, zda se členové společenstva chovají oproti ostatním lidem nějak zvláštně. I tady můžete snadno šlápnout vedle, pokud dáte na první dojem. Sektou, která si důležitost prvního dojmu dobře uvědomuje, jsou scientologové.

Oblek a kravata

V Praze můžete velmi snadno narazit na jejich dianetické centrum, které vám bude nabízet absolutní duchovní obrodu a rozvoj všech vašich schopností a duševního potenciálu. Vedle zvěstovatelů dianetiky v dobře padnoucích oblecích s kravatami vypadají třeba stoupenci satanského kultu se svými symboly a rituály opravdu nebezpečně. Přesto sociologie řadí oba tábory do stejné skupiny mezi sekty.

Co je tedy správné?

V duchovní oblasti však oficiální posvěcení jen těžko někoho ovlivní a to, jak kdo vypadá, už je dnes v podstatě úplně jedno. Hlavním kritériem, jak si vybrat správnou duchovní cestu je prožitek, pocit blízkosti a kladné emoce, kterými se člověk může nabít.

V čem vězí přitažlivost?

Největší zbraní sekt je, že nově příchozím nabízí něco, co jim v jejich světě částečně nebo zcela chybí: pozornost, pocit vlastní důležitosti a pocit lásky. Jedná se však pouze o náhražku lásky a blízkosti, kterou lidé mířící do sekt postrádají především ve své rodině. Typickým příslušníkem sekty je člověk, který utrpěl v dětství psychické zranění, vyrostl v nestabilní rodině a nenaučil se obstát v našem světě.

Jak z toho ven, když je malér

Jedinou cestou ven je pro člověka v sektě zjištění, že tady v »normálním světě« je někdo, komu na něm záleží a kdo ho miluje zcela a bezvýhradně. Cesta zpátky je totiž téměř vždy těžší než cesta tam. Máte-li nablízku někoho, kdo je vám opravdu blízký a koho máte rádi, řekněte mu to! Je to nejlepší prevence. S tímto vědomím se může člověk vydat kamkoliv, jen pokud si však vybere správný směr.

 

Seznam některých u nás nejrozšířenějších sekt a společenstev podle Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů (www.sekty.cz):

 • Scientologie – dianetika
 • Satanisté
 • Svědkové Jehovovi 
 • Moonisté – Církevní sjednocení
 • Mormoni
 • Rodina lásky
 • Hnutí New Age
 • Hare kršna
 • Antroposofie
 • Hnutí Grálu
 • Imanuelité
 • Jóga v denním životě
 • Osho
 • Rodina
 • Sahaja Jóga
 • Transcendentální meditace