Útěky plánované i spontánní

Je potřeba rozlišovat, zda si dítě útěk z domu systematicky připravuje a dlouhodobě plánuje nebo zda reaguje zcela zkratkovitě, kdy uteče v důsledku impulzivního jednání, přičemž předtím útěk neplánovalo. Útěky z domova nepředstavují nijak ojedinělý jev. Naopak, smutné statistiky ukazují, že děti utíkají velice často. Častěji pak dívky (64%) mezi 12 až 17 lety.

Proč k nim dochází?

Zvýšený počet útěků od rodiny bývá zaznamenáváno zejména kolem doby, kdy děti dostávají ve škole vysvědčení. Bojí se reakce rodičů na špatný či zhoršený prospěch, mají obavy z trestu. Individuálních příčin útěků dětí existuje opravdu hodně, ale lze je rozdělit do několika základních skupin:

1. Špatné rodinné vztahy (nejčastější případy)
2. Problémy ve škole a strach z trestu
3. Útěky po soustavném týrání dítěte

„My s Kájou nemáme problém...!“

Často utíkají děti i z úplných rodin. Zaměřme se teď na skupiny útěků, které postihují především rodiny, kde rodičům na dítěti záleží a útěk z domova přichází často jako blesk z čistého nebe – po hádce rodičů (zejména opakované, či když se řeší možnost rozvodu, přičemž je dítě přítomno nebo může hádku slyšet), po hádce mezi rodičem a dítětem. K útěkům dochází často také kvůli špatnému prospěchu a obavy z toho, že rodiče dítě potrestají, ale třeba i tehdy, když dítě ztratí nebo provede nějakou věc a má strach, že se budou rodiče zlobit a ono bude vypadat jako neschopné. Některé děti se chtějí rodičům útěkem i pomstít a to tehdy, když si myslí, že jim je ukřivděno.

Víte o »Vzkazu domů«?

O tom, že existují telefonní linky na pomoc dětem a dospívajícím s nějakým problémem či v těžké životní situaci, ví patrně každý. Ale málokdo má možná ponětí o tom, že některé linky může využít i rodič, kterému dítko z domu uteklo. V rámci Bezplatné linky bezpečí například existuje linka Vzkaz domů, která slouží dětem, které utekly nebo byly vyhozeny z domu. Jejích služeb však mohou využít i jejich rodiče či blízcí. O této lince by děti měly být informovány již záhy – například ve školách.

Lze se i poradit a předejít útěku

Na bezplatném čísle (při volání z pevné linky) 800 111 113, případně ze zpoplatněného 724 727 777 (při volání z mobilu) se lze denně v době 8,00-22,00 hod. poradit s proškolenými operátorkami a především zanechat vzkaz dítěti, že se může vrátit domů. Více informací o této službě získáte na jejich webu www.vzkazdomu.cz

Rodičovská linka

Kromě Vzkazu domů existuje i přímo Rodičovská linka, na kterou se dovoláte každý všední den odpoledne (po, st, pá – od 13,00 do 16,00h a v út, čt – od 16,00 do 19,00h). Zde se můžete poradit v případě, že máte s dítětem problémy, máte o chování své ratolesti starost, nevíte si rady apod. Možná, že právě tato linka může v některých rodinách útěku dítěte předejít, pokud rodič vyhledá radu ve svém postupování včas. Více informací získáte například v www.linkabezpeci.cz

Myslíte, že existuje nějaká zaručená prevence, jak útěku dítěte předejít? Máte s útěkem dítěte zkušenost?