Snad každý má svá šťastná čísla. Někdo na ně pravidelně sází, jiný si pamatuje určité datum jako svůj šťastný den. Věda, zvaná numerologie, počítá s tím, že veškerý život je podřízen rytmu a pravidelnému opakování. „Numerologie vám může říci, v jakém životním období se momentálně nacházíte. Tím si ušetříte mnoho zbytečně vynaložených sil na něco, k čemu ještě neuzrál ten správný čas. Východní numerologie pracuje na trošku jiném základě, a to více s čísly okolo nás, než s osobními čísly. Nicméně výklad čísel jako takových je velmi podobný,“ vysvětluje Dáša Černáková, poradkyně Feng Shui – nauky, která s numerologií úzce souvisí.

Čísla kolem nás

Víte, jakými čísly se obklopujete? I takové zdánlivé maličkosti, jako je počet obrazů, jiných dekorací či počet kusů nábytku, na nás působí. „Když budete znát své číslo a nějakým způsobem ho začleníte do vašeho domova, budete se pak doma cítit mnohem příjemněji a vyrovnaněji,“ vysvětluje Dáša Černáková.

 

Jak si spočítat osobní životní číslo?

Sčítejte všechna vaše čísla z data narození, až vám vyjde číslo od 1 do 9. Například osoba s datem narození 28. 11. 1960 si své číslo spočítá tímto součtem: 2 + 8 + 1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 0 = 28 = 2 + 8 = 10 = 1. Tohoto jedince bude celý život provázet číslo 1.

1

Jde o zdroj energie a života, symbolizovaný Sluncem. Jednička představuje spolehlivost, úsilí a víru ve vlastní schopnosti. Je to silné, tvůrčí, mocné a individuální číslo, které dává předpoklady k úspěchu. Pod tímto číslem se rodí dominantní až agresivní jedinci, kteří jsou rození vůdci.

2

Dvojka v sobě skrývá kouzlo a sílu intuice, ale zároveň nedostatek sebedůvěry. Vliv dvojky má mnohdy velký dopad na ženskou složku psychiky. Vybízí ke sjednocování protikladů. Energie čísla dvě je jemnější a pasivnější.

3

Trojka je symbolem obratnosti. Značí talent a schopnost dosáhnout úspěchu, ale i překonávání rozporů, rozšiřování znalostí a praktických dovedností. Je to ale také duchovní číslo svaté Trojice a předpokládá štěstí, dosažení cíle a spokojenost.

4

Toto číslo je symbolem hmotného světa. Známe čtyři roční doby, čtyři světové strany. Čtyřka nám pomáhá dostát vnitřní rovnováhy a lidé pod číslem čtyři jsou stálí a praktičtí. Přináší poselství, že když si zachováme klid a důvěru, dojdeme cíle. Čtyřka většinou přichází v době očistné krize nebo při řešení těžké situace.

5

Pětka je symbolem neustálého pohybu a dobrodružství. Znamená hledání radostí a slastí života, značí impulsivnost, živost, riskování a spekulace.

6

Je to úspěšné číslo, které zarputile bojuje za vyrovnání a harmonii. Šestka je spojená s láskou k rodině a snaze vytvořit láskyplné prostředí pro každého člena rodiny. Jedinci pod vlivem šestky by se měli naučit říkat ne a myslet i na vlastní život, protože mnohdy se stávají oběťmi neuskutečnitelných ideálů.

7

Číslo nevypočitatelnosti a záhadnosti. Má okultní význam a lidé pod vibrací tohoto čísla mají velmi blízko k filosofii. Upozorňuje na možnost vpádu iracionality do života.

8

Číslo síly, moci, vůle a individualismu. Lidé pod tímto číslem sice vypadají velmi chladně, ale pod slupkou jsou jejich city hluboké a intenzivní. Bývají výrazně maximalističtí, přemýšliví a mají silnou vůli. Měli by si ovšem dávat velký pozor na závislosti, pro které mají slabost (drogy, alkohol, nadbytek jídla).

9

Devítka je symbolem lidskosti. Sděluje, že čím víc dáváme, tím více také získáváme. Je to číslo ukončení něčeho starého a začátek nového.

 

Co prozradí číslo domu?

Číslo domu si většinou vybrat nemůžeme. Přesto je dobré vědět, že sestupné číslo (např. 951) může přinášet různé nepříjemnosti zvenčí. Pokud hlásá tabulka u vašeho vchodu sestupku, mějte se na pozoru před zloději či domácími haváriemi. Podle čínské numerologie jsou kromě čísla domu, patra nebo bytu, důležité také počty předmětů, kterými se obklopujete. „Tak jako v západní numerologii, má i podle starých Číňanů každé číslo vibraci a dává nám nějakou zprávu. Například v ložnici je dobré mít všechno dvakrát – dvě svíčky, dvě lampičky, dvě sošky, zkrátka něco v páru. Pak i váš vztah bude vztahem partnerským, stabilním a milujícím,“ vysvětluje Dáša Černáková.

 

Jaké máte číslo popisné?

Kupujete nový byt nebo dům? Možná vám jeho číslo popisné prozradí, co vás v novém domově čeká! Čísla podle západní numerologie nám říkají:

  • 1 – nezávislost, rozhoduji
  • 2 – dvojice, stýkám se
  • 3 – komunikace, vyjadřuji se
  • 4 – úsilí, tvořím
  • 5 – pohyb, měním se a cestuji
  • 6 – cit, rezonuji
  • 7 – moudrost, snažím se
  • 8 – čin, dobývám
  • 9 – oddanost, pomáhám

Tip pro osamocené

Hledáte-li partnera, pověste si na stěnu obraz, na kterém je pár. Tím si přivoláte někoho i k vám. Portréty jednotlivců odneste do sklepa, pakliže nechcete být celý život také sama.